Com treballem

L’equip d’Aladdin vol fer les següents coses:

-Mostrar com podem utilitzar activitats intergeneracionals de narració per al desenvolupament de  competències clau per als joves en situació de desavantatge

-En col·laboració amb gent gran voluntària per desenvolupar i provar materials educatius basats en la conta-contes adaptats per a:
• l’ensenyament d’idiomes per a immigrants amb baixes habilitats lingüístiques

• el desenvolupament d’habilitats empresarials per als membres migrants i minories amb baix nivell educatiu
• la millora de les habilitats socials i de comunicació i l’augment de la motivació per aprendre per als joves amb baix rendiment escolar; amb obstacles econòmics, o amb limitades habilitats socials

Per què triem usar el conta-contes?

Creiem que la narració proporciona el vehicle ideal per a l’adquisició de capacitats, la capacitació i la inclusió social i per estimular el diàleg intercultural (Sheherazade -. 1001 històries per a l’aprenentatge d’adults (2013) Peg. C. Neuhauser suggereix que les històries són eficaces com a eines educatives, ja que són ” creïbles, ‘recordables’, i entretingudes”. Amb les històries, conceptes abstractes o idees poden ser comunicades en un llenguatge quotidià comprensible a través de l’angle de l’experiència humana. D’acord amb Burk (2000), compartint històries es permet als estudiants “adonar-se de la pertinència, validesa, i l’eficàcia del seu patrimoni cultural i de la capacitat d’aprenentatge, independentment de les diferències culturals “. D’altra banda, les tècniques de conta-contes poden facilitar el diàleg intercultural i intergeneracional proporcionant una comprensió de diferents costums, creences i punts de vista. També pot promoure el creixement i el canvi en un nivell individual. Butcher (2006) sosté que les històries fomenten el pensament “fora de la norma”, el que pot ajudar els alumnes a reconsiderar les coses que potser mai han qüestionat abans.